Kursy i szkolenia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie, poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy, zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 60
nowość
nowość