Kursy i szkolenia

Korzyści z ukończenia kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
Cena kursu: 250 pln / Liczba godzin: 6
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie,
Cena kursu: 860 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.
Cena kursu: 860 pln / Liczba godzin: 32
nowość
(żegluga, rybołóstwo, jachting i turystyka morska, platformy wiertniczne)   Pierwszy i jedyny tego rodzaju kurs w południowej Polsce!!!   Korzyści z ukończenia kursu: nabycie podstawowych umiejętności z zakresu pracy
Cena kursu: 490 pln / Liczba godzin: 24
nowość
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 70
nowość
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: zdobycie wiedzy w zakresie zasad wprowadzania, przekazywania i moderowania danych przesyłanych do SIO, zapoznanie z harmonogramem, zakresem wprowadzania danych,  zasadami nadzoru nad ich bezpieczeństwem a
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 8
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie podstawowych i zaawansowanych umiejętności z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego, przydatnych w szczególności pracownikom terenowych organów administracji rządowej i
Cena kursu: 490 pln / Liczba godzin: 16
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie,
Cena kursu: 250 pln / Liczba godzin: 6
nowość