Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Korzyści z ukończenia kursu:

 • przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt,
 • zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego,
 • przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie,
 • poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy,
 • zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.

 

W programie m.in. zagadnienia: 

 

DZIEŃ 1

 • podstawy prawne postępowania z dokumentacją,
 • dokumentacja niejawna,
 • rodzaje i postać współczesnej dokumentacji,
 • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalna B,
 • organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt.

 

DZIEŃ 2

 • organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt,
 • komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym,
 • archiwizowanie dokumentacji aktowej.

 

DZIEŃ 3

 • postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • zajęcia praktyczne.

 

Zajęcia na kursie prowadzi dyplomowany archiwista z wieloletnim doświadczeniem  
w prowadzeniu szkoleń z zakresu szerokiej tematyki archiwalnej.

 

Forma prowadzenia zajęć: wykład, casusy, dyskusja.

 

Liczba godzin - 32

Koszt kursu - 1.200,00 zł brutto obejmuje:

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
 • materiały dydaktyczne,
 • lunch i serwis kawowy.

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

POZNAJ DOGŁĘBNIE PRZEPISY I ZASADY       
                   ARCHIWIZACJI!

 

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie