Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,

 • poznanie zasad kwalifikacji dokumentów,
 • poznanie metod brakowania dokumentacji,
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania przynależności zespołowej, kategorii archiwalnych, opisywania teczek, sygnowania dokumentacji i inne.

 

W programie m.in. zagadnienia: 

 

DZIEŃ 1

I. Organizacja pracy kancelaryjnej:

 • charakterystyka systemów kancelaryjnych,
 • podstawy prawne funkcjonowania kancelarii - instrukcja kancelaryjna i wykaz akt,
 • zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych - kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego,
 • dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych.

 

II. Zasady ogólne kwalifikacji akt - podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną:

 • ogólne zasady kwalifikacji dokumentów,
 • przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt,
 • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
 • rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych.

 

III. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi:

 • standard porządkowania materiałów archiwalnych,
 • standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych,
 • standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych.

 

IV. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym:

 • rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym,
 • segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B,
 • segregacja i systematyzacja akt kategorii A,
 • znakowanie akt - nadawanie sygnatury archiwalnej.

 

DZIEŃ 2

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt:

 • planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego,
 • lokal i wyposażenie archiwum zakładowego i składnicy akt,
 • gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt,
 • środki ewidencyjne archiwum zakładowego.

 

VI. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego:

 • przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji,
 • sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego,
 • dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji,
 • opracowanie notatki wstępnej.

 

VII. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:

 • przepisy dotyczące brakowania dokumentacji,
 • brakowanie w zasobie uporządkowanym i nieuporządkowanym,
 • sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji,
 • ekspertyzy archiwalne,
 • likwidacja dokumentacji.

 

VIII. Porządkowanie zasobu archiwum zakładowego:

 • rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje,
 • ustalenie przynależności zespołowej,
 • archiwizowanie materiałów archiwalnych,
 • archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji,
 • systemy ewidencji zasobu archiwalnego.

 

DZIEŃ 3

IX. Zajęcia praktyczne, m.in.:

 • rozpoznanie przynależności zespołowej,
 • segregacja dokumentacji,
 • weryfikacja kategorii archiwalnych,
 • porządkowanie materiałów archiwalnych,
 • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • opisywanie teczek, sygnowanie dokumentacji,
 • opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

 

Zajęcia na kursie prowadzi dyplomowany archiwista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu szerokiej tematyki archiwalnej.

 

Forma prowadzenia zajęć: wykład, casusy, dyskusja.

 

Liczba godzin - 32

Koszt kursu - 1.200,00 zł brutto obejmuje:

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
 • materiały dydaktyczne,
 • lunch i serwis kawowy.

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

ZOSTAŃ MISTRZEM ARCHIWIZACJI! 

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie