3D Studio MAX – animacja III stopień – z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

3D Studio MAX – animacja III stopień – z autoryzacją Autodesk

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają co najmniej podstawy obsługi programu 3D Studio Max z zakresu tworzenia modeli

i renderingów statycznych. W trakcie szkolenia trener w przestępny przystępny sposób przekazuje podstawowe informacje o animacji różnymi technikami oraz wyjaśnia, jak szybko wykonać rendering sekwencji animowanej.


Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie  narzędzia, dzięki któremu Twój pomysł na animację w trzech wymiarach zostanie zamieniony w genialny projekt wideo,
 • certyfikacje Autodesk to uznawane w przemyśle uprawnienia, które mogą pomóc posiadaczowi w rozwoju kariery projektanta,
 • poprawa wydajności pracy poprzez skrócenie czasu realizacji projektów i wzrost jakości,
 • uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk potwierdzającego znajomość oprogramowania.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • animacja przez kluczowanie,
 • animacja przez kontrolery proceduralne,
 • animacja przez kontrolery złożone,
 • kinematyka prosta,
 • kinematyka odwrotna,
 • morfing,
 • animacja ruchu – położenia,
 • animacja parametrów,
 • animacja innych cech obiektów,
 • animacja oświetlenia,
 • animacja kamery.


Kurs 3d Studio MAX zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.  Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

E-learning jako uzupełnienie / część kursu (6 godzin)
1. E-learning może być formą :

 • uzupełnienia kursu,
 • zastąpienie części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-lerningu.

2. Kursant uzyskuje dostęp do zajęć po zalogowaniu na stronie internetowej. Następnie pobiera
    zestaw materiałów i elementów składowych (np. grafik, zdjęć) do wykorzystania w ćwiczeniach .
3. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
4. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze.
5. Wykładowca ocenia prace , a uwagi przekazuje w formie e-maila lub w czasie zajęć
    bezpośrednich.
6. Ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi
    przygotowywanymi przez wykładowcę specjalnie dla danego kursu.


Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do programowania.


Liczba godzin – 30 (24 godz. /+ 6 godz. e-learning)
Koszt kursu -1200,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami,
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia,
 • serwis kawowy.

 

Możliwość płatności w ratach!

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

ROZWIŃ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ!