AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – II stopień – z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – II stopień – z autoryzacją Autodesk

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcje oprogramowania AutoCAD.  


Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie zaawansowanych funkcji i narzędzi programu,
 • ugruntowanie umiejętności tworzenia rysunków płaskich poprzez realizację projektów wymagających zaawansowanych edycji obiektów i parametryzacji,
 • uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk potwierdzającego znajomość oprogramowania,
 • umożliwienie pozytywnego przejścia etapu rekrutacji do pracy,
 • poprawa wydajności pracy poprzez skrócenie czasu realizacji projektów i wzrost jakości.

 

W programie m.in. zagadnienia:
1. Atrybuty - parametry tekstowe bloku:

 • definicja atrybutów,
 • edycja,
 • zmiana definicji,
 • ekstrakcja na zbiór.

2. Definicja modułu CUI:

 • paski narzędzi,
 • menu rozwijalne,
 • wstążka,
 • palety.

3. Referencje.
4. Skrypt.
5. Filtry.
6. Obrazy rastrowe.
7. Bloki: 

 • bloki z enter'em,
 • bloki z gwiazdką.

8. Skrypt.
9. Filtry.
10. Kalkulator geometryczny:

 • omówienie funkcji programowych,
 • przykłady zastosowań.

11. Parametryczne wywoływanie aplikacji.

Kurs AutoCAD zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.  Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników

E-learning jako uzupełnienie / część kursu (6 godzin)
1. E-learning może być formą:

 • uzupełnienia kursu,
 • zastąpienie części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-lerningu.

2. Dostęp do zajęć kursant uzyskuje po zalogowaniu na stronie internetowej.
3. Po zalogowaniu kursant pobiera zestaw materiałów i elementów składowych (np. grafik, zdjęć)
    do wykorzystania w ćwiczeniach .
4. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
5. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze
6. Wykładowca ocenia prace , a uwagi przekazuje w formie maila lub w czasie zajęć bezpośrednich.
7. Ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi
    przygotowywanymi przez wykładowcę specjalnie dla danego kursu.


Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.

Liczba godzin – 30 (24 godz. /+ 6 godz. e-learning)
Koszt kursu - 900,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami,
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia,
 • serwis kawowy.


Możliwość płatności w ratach!

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.


NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE STWARZA NOWE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA!