AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – III stopień – z autoryzacją Autodesk

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły stopień zaawansowany lub posiadają dobrą znajomość oprogramowania AutoCAD. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów przestrzennych.

Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie funkcji i narzędzi programu wykorzystywanych przy projektowaniu 3D,
 • umiejętność tworzenia i edycji brył, ich parametryzacja oraz animacja,
 • uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk potwierdzającego znajomość oprogramowania,
 • umożliwienie pozytywnego przejścia etapu rekrutacji do pracy,
 • poprawa wydajności pracy poprzez skrócenie czasu realizacji projektów i wzrost jakości.

 

W programie m.in. zagadnienia:


1. Obiekty w przestrzeni  - wstęp:

 • LUW -definicja płaszczyzny pracy,
 • metody oglądania:

      - aksonometria,
      - perspektywa,

 • stawianie obiektów w przestrzeni,

      - wyciaganie w kierunku osi Z.
2. Standardowe funkcje modelowania powierzchniowego:

 • klin,
 • ostrosłup,
 • sfera,
 • stożek,
 • kopuła,
 • torus.

3. Zaawansowana funkcja modelowania powierzchniowego:

 • siatka 3D.

4. Modelowanie powierzchniowe cd:

 • powierzchnia prostokreślna,
 • powierzchnia krawędziowa,
 • powierzchnia obrotowa,
 • powierzchnia walcowa,

5. Skrypty. 
6. Modelowanie bryłowe:

 • wyciągnij,
 • przekręć,
 • przeciągnięcie,
 • wyciągnięcie złożone.

7. Operacje 3D.
8. Edycja brył.
9. Rendering:

 • oświetlenie,
 • style wizualne,
 • materiały.

10. Animacja.
   
Kurs AutoCAD zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.  Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników

E-learning jako uzupełnienie / część kursu (6 godzin)
1. E-learning może być formą:

 • uzupełnienia kursu,
 • zastąpienie części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-lerningu.

2. Dostęp do zajęć kursant uzyskuje po zalogowaniu na stronie internetowej.
3. Po zalogowaniu kursant pobiera zestaw materiałów i elementów składowych (np. grafik, zdjęć)
    do wykorzystania w ćwiczeniach .
4. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
5. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze
6. Wykładowca ocenia prace , a uwagi przekazuje w formie maila lub w czasie zajęć bezpośrednich.
7. Ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi
    przygotowywanymi przez wykładowcę specjalnie dla danego kursu.

Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.


Liczba godzin – 30 (24 godz. /+ 6 godz. e-learning)
Koszt kursu - 900,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami,
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia,
 • serwis kawowy.


Możliwość płatności w ratach!


Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.


NOWOCZESNOŚĆ W TRZECH WYMIARACH!

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie