Inventor – poziom zaawansowany II stopień – z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Inventor – poziom zaawansowany II stopień – z autoryzacją Autodesk

Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów mechaników, którzy chcieliby poszerzyć zdobyte na szkoleniu pierwszego stopnia umiejętności pracy z programem.


Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie bardziej zaawansowanych możliwości programu, których wdrożenie pozwoli na zautomatyzowanie prac projektowych i realizację specjalistycznych zadań z zakresu projektowania  maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania technologicznego,
 • możliwość uniknięcia wielu błędów projektowych, sprawdzenia większej liczby koncepcji, a co za tym idzie zaprojektowania lepszych produktów i skrócenia czasu wprowadzenia ich na rynek,
 • certyfikacje Autodesk to uznawane w przemyśle uprawnienia, które mogą pomóc posiadaczowi w rozwoju kariery projektanta,
 • uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk potwierdzającego znajomość oprogramowania.

 

W programie m.in. zagadnienia:
1. Powtórzenie podstaw.
2. Design Akcelerator:

 • połączenia śrubowe,
 • generator wałów,
 • inne.

3. Generator ram.
4. Inteligentne narzędzia:

 • i-Mate,
 • i-Part,
 • i-Assembly,
 • i-Feature.

5. Modelowanie z blachy.
6. Modelowanie z tworzywa sztucznego.
7. Elementy spawane.
8. Content Center.

Kurs Inventor zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.  Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

E-learning jako uzupełnienie / część kursu (6 godzin)
1. E-learning może być formą :

 • uzupełnienia kursu,
 • zastąpienie części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-lerningu.

2. Kursant uzyskuje dostęp dozajęć po zalogowaniu na stronie internetowej. Następnie pobiera zestaw materiałów i elementów          składowych (np. grafik, zdjęć) do wykorzystania w ćwiczeniach .
3. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
4. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze.
5. Wykładowca ocenia prace , a uwagi przekazuje w formie maila lub w czasie zajęć bezpośrednich.
6. Ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi przygotowywanymi przez wykładowcę           specjalnie dla danego kursu.


Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.


Liczba godzin – 30 (24 godz. /+ 6 godz. e-learning)
Koszt kursu -1200,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami,
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia,
 • serwis kawowy.


Możliwość płatności w ratach!


Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.


WYSOKA JAKOŚĆ PROJEKTOWANIA 3D!