Revit Architecture II stopień - z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Revit Architecture II stopień - z autoryzacją Autodesk

Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

 • teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit Architecture
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego projektu spełniającego założenia BIM
  - funkcjami rysunkowymi
  - funkcjami edycyjnymi
  - funkcjami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
  - funkcjami tworzenia opisu tekstowego
  - narzędziami konfiguracji końcowej wydruk
  - narzędziami do wizualizacji

 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu
 • rysowanie obiektów w rzutach płaskich oraz 3D
 • edycja obiektów
 • wprowadzanie tekstu
 • dodawanie wymiarów
 • dodawanie oraz zarządzanie obiektami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
 • wizualizacja

 

Wstępne wymagania:

znajomość podstawowej obsługi komputera

 

W programie zagadnienia:

 • Tworzenie własnego szablonu
 • Tworzenie własnych rodzin
  - rodziny parametryczne
  - modelowanie
 • Wyciąganie
 • Stapianie profili
 • Obrót profilu
 • Wyciągnięcie po ścieżce
 • Wyciągnięcie po ścieżce ze zmianą profilu
 • Modelowanie bryłowe - zapoznanie z technikami tworzenia brył w programie REVIT (Tworzenie ścian, stropów oraz dachów na podstawie modelowanych elementów)
  - stapianie profili
  - wyciąganie po ścieżce
  - obrót profilu
  - wyciąganie
  - przekręcanie
 • Edycja brył
 • Bryły lokalne
 • Okna dachowe - tworzenie nowych rodzin
 • Etapy prac - tworzenie projektu zawierającego kolejne studia budowy
 • Import - import do programu zewnętrznych pliku .dwg
 • Zaawansowany model terenu
 • Zaawansowane ściany
  - boniowanie
  - gzymsy - własne profile
 • podział warstwy ściany
 • Export modelu
 • Detale - tworzenie płaskich detali w projekcie
 • Dodawanie widoków detali
 • Warianty projektu - tworzenie różnych wariantów projektu w zakresie jednego pliku
 • Bilans ziemny - obliczanie mas ziemi wykopu oraz nasypu
 • Dodawanie lukarny do projektu
 • Kolizje w projekcie
 • Kolizje z innymi branżami
 • Import plików

 

Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.

 

Liczba godzin - 30 (24 godz. + 6 godz. e-learning)

Koszt kursu - 1.200,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia
 • serwis kawowy

 

Termin  rozpoczęcia kursu jest uzależniony od skompletowania się grupy.

 

TWÓJ PROJEKT DOMU BĘDZIE PERFEKCYJNY!