Kursy i szkolenia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.
Cena kursu: 1400 pln / Liczba godzin: 40
nowość
Grupa docelowa:  Podmioty branży spożywczej - produkcja i/lub obrót żywnością.  Korzyści z ukończenia szkolenia: wiedza w zakresie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i umiejętność ich opanowania przy pomocy instrukcji i procedur opartych na zasadach systemu HACCP, budowa dokumentacji systemowej i jej aktualizacja.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Dyrektorzy placówek - żłobków, przedszkoli, szkół, dietetycy, pracownicy bloku żywienia.  Korzyści z ukończenia szkolenia: opanowanie wymogów prawa żywnościowego regulującego zasady żywienia dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności w projektowaniu jadłospisów i doborze asortymentu środków spożywczych wprowadzanych do sprzedaży w placówkach systemu oświaty.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Producenci żywności, podmioty handlujące żywnością - sklepy, hurtownie.  Korzyści z ukończenia szkolenia: uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania etykiet do znakowania żywności opakowanej i zasad informowania konsumenta o żywności nieopakowanej.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość