Specjalista ds. funduszy unijnych (poziom drugi)

Kurs jest przeznaczony dla osób:

 • znających podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z systemem wdrażania funduszy UE w Polsce,
 • chcących uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

 

Korzyści z ukończenia kursu:

 • uznawane dokumenty potwierdzające udział w kursie – zaświadczenie na wzorze MEN,
 • certyfikat /dyplom firmowy,
 • możliwość pracy w:

      - instytucjach wdrażających programy unijne,

      - stowarzyszeniach, fundacjach i u projektodawców realizujących projekty unijne,

      - jednostkach sfery budżetowej realizujących projekty unijne (uczelnie, szkoły, domy kultury
        itp.),

 • nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,
 • poznanie praktycznych zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację,
 • nabycie wiedzy z zakresu wdrażania, koordynacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • instrumenty wykorzystywane w procesie tworzenia projektu – od identyfikacji potrzeb do  wniosku o dofinansowanie,
 • analiza dokumentacji konkursowej, gromadzenie materiałów do projektu,
 • praca z generatorem wniosków aplikacyjnych,
 • poszczególne etapy realizacji projektu – od podpisania umowy o dofinansowanie do rozliczenia.

 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają aktualne dokumenty i strony internetowe związane
z funduszami unijnymi, co pozwala przyswoić materiał wykorzystywany w procesie aplikowania
o dotacje.    

Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem form warsztatowych, zajęcia praktyczne są realizowane  na podstawie  autentycznej dokumentacji konkursowej. 

 

Kurs może zostać sfinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy (posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP), należy poprosić o skierowanie w Urzędzie.

Zajęcia na kursie prowadzą doświadczeni trenerzy – praktycy, którzy z sukcesem realizują
i rozliczają projekty unijne.

 

Liczba godzin – 48 (zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem komputerów)

Koszt kursu – 980,00 zł obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • wydanie certyfikatu/dyplomu firmowego (w j. polskim i j. angielskim).

 

 Możliwość płatności w ratach!

 

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy. 

 

FUNDUSZE UNIJNE BĘDĄ DOSTĘPNE PRZEZ WIELE LAT,

            ZDOBĄDŹ POSZUKIWANE KWALIFIKACJE!

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie