Pełna księgowość - II stopień - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Pełna księgowość - II stopień

Korzyści z ukończenia kursu:

 • możliwość pracy jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,
 • możliwość pracy w biurach rachunkowych,
 • możliwość założenia własnego biura rachunkowego,
 • możliwość awansu lub zmiany pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową,
 • możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident.  

 

W programie m. in. zagadnienia:

 • międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie przepisy rachunkowe,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • zasady wyceny bilansowej,
 • ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków,
 • ewidencja wynagrodzeń za pracę, materiałów, towarów, usług,
 • ewidencja majątku trwałego i inwestycji,
 • ewidencja produktów i przychodów ze sprzedaży,
 • ewidencja kapitałów, funduszy specjalnych i rezerw,
 • rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy,
 • koszty oraz przychody podstawowej działalności operacyjnej,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
 • umowy leasingowe,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • inwentaryzacja,
 • tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • podatek odroczony,
 • sprawozdanie finansowe,
 • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
 • analiza rentowności,
 • analiza płynności i wypłacalności.

 

Zajęcia na kursie prowadzą biegli rewidenci oraz główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć, w tym na programach komputerowych PŁATNIK i Comarch ERP OPTIMA.

 

Liczba godzin - 120

Koszt kursu - 2.400,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

 

Możliwość płatności w ratach!

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

WIĘCEJ WIEDZY TO WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

 

                      

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie