Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Korzyści z ukończenia kursu:

 • samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej,
 • komplet aktualnych przepisów prawnych.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • rejestracja działalności gospodarczej:

      - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

      - regon, NIP,

      - rachunek bankowy,

      - rejestracja w zakresie podatku VAT i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

 • obowiązki pracodawcy - Kodeks pracy:

      - rodzaje umów o pracę,

      - urlopy wypoczynkowe,

      - okresy wypowiedzeń,

      - rozwiązanie stosunku pracy,

 • umowy cywilnoprawne:

      - umowa - zlecenie,

      - umowa o dzieło,

 • podatek dochodowy od osób fizycznych:

      - obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

      - wynagrodzenia za pracę, zasiłki chorobowe,

      - deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-2, PIT-12, PIT-40,

      - indywidualne karty wynagrodzeń,

 • podatek VAT:

      - zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,

      - deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-7K,

      - kasy fiskalne,

      - rejestry sprzedaży i rejestry zakupu,

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów:

      - sposób prowadzenia księgi,

      -  terminy dokonywania zapisów,

      - zamknięcie miesięczne, roczne,

      - ustalanie przychodu,

 • środki trwałe:

      - amortyzacja,

      - ewidencja środków trwałych,

 • program komputerowy Comarch ERP Optima i Płatnik.

 

Zajęcia na kursie prowadzą główni księgowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, warsztatowa forma zajęć.

 

Liczba godzin - 66

Koszt kursu - 740,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

 

Możliwość płatności w ratach!

 

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ,
ABY PROWADZIĆ BIZNES I SPAĆ SPOKOJNIE!

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie