Kurs kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej.

Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.


Korzyści z ukończenia kursu:

 • Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
 • Możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 1. Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.
 3. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki.
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego.
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego.
 8. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.
 9. Ogólne zasady zabezpieczania imprez masowych.
 10. Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa.
 11. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb.
 12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 13. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej.


Zajęcia na kursie prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy  z wieloletnim doświadczeniem.


Liczba godzin - 58
Koszt kursu - 650,00 obejmuje:

 • materiały dydaktyczne,
 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa  zgodnie z rozporządzeniem,
 • serwis kawowy.


Możliwość płatności w ratach!


 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.


NOWE UPRAWNIENIA – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI PRACY!

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie