Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Korzyści z ukończenia kursu:

  • zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji;
  • przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.;
  • możliwość pracy w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych po zdaniu egzaminu na dopuszczenie do broni.

 

Kandydaci na kurs pracownika ochrony powinni posiadać:
- ogólną sprawność psychofizyczną,
- ukończone 21 lat,
- niekaralność,
- wykształcenie minimum podstawowe ( system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

 

Program szkolenia obejmuje zakres tematów wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013 poz.1688)

 

W programie m. in. zagadnienia:

1. BLOK OGÓLNOPRAWNY - 50 godz.

   - ochrona osób i mienia,
   - wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy,
   - wybrane zagadnienia psychologii,
   - etyka pracownika ochrony,
   - zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

2. BLOK OCHRONY OSÓB - 30 godz.

3. BLOK OCHRONY MIENIA - 70 godz.

4. BLOK WYSZKOLENIE STRZELECKIE - 35 godz.

   - budowa i zasady działania broni palnej,
   - zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
   - techniki posługiwania się bronią palną.

5. BLOK SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE - 60 godz.

 

Zajęcia na kursie prowadzą prawnicy i doświadczeni instruktorzy.

 

Liczba godzin - 245

Koszt kursu – 2.200,00 zł obejmuje:

  • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN,
  • materiały szkoleniowe, notatnik, długopis,
  • serwis kawowy.

 

Możliwość płatności w ratach!

 

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy. 

SOLIDNIE, SZYBKO I TANIO!

           

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie