Kursy i szkolenia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  
Cena kursu: 500 pln / Liczba godzin: 22
Dla kogo: dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako dzienny opiekun albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe ukończone 18 lat
Cena kursu: 1400 pln / Liczba godzin: 160
nowość
Dla kogo: dla osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób
Cena kursu: 600 pln / Liczba godzin: 40
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.
Cena kursu: 250 pln / Liczba godzin: 10
nowość
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 60
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin   Dla kogo: dla osób które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje
Cena kursu: 1850 pln / Liczba godzin: 280
nowość
Dla kogo: dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku,
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 80
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: praktyczne przygotowanie i bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów.  
Cena kursu: 950 pln / Liczba godzin: 48
nowość
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 60
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 36