Kierownik wypoczynku - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kierownik wypoczynku

Korzyści z ukończenia kursu:

 • nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP,
 • otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE,
 • kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • planowanie pracy wychowawczej,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

      - zdrowia i higieny,

      - przejazdu na miejsce wypoczynku,

      - trwania wypoczynku,

      - przeciwpożarowym,

      - korzystania z obszarów wodnych,

      - poruszania się po drogach,

      - wycieczek i turystyki kwalifikowanej,

      - norm żywienia,

      - zasad obsługi urządzeń elektrycznych,

      - zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz
        wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,

      - pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym
        zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,

 • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

 

Posiadamy zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty na organizację kursu „Kierownik wypoczynku”
Nr zgody: ERA.5632.31.2023.JM

Zajęcia na kursie prowadzą doświadczeni pedagodzy.

 

Liczba godzin - 10

Koszt kursu - 250,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.  

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.  

CIESZ SIĘ AUTORYTETEM, SZACUNKIEM
I ZAUFANIEM UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU.

 

 

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie