Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 godzin

Dla kogo:

dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
  - co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyły 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 lub
  - nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 m-cy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.
  Należy odbyć to szkolenie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • ukończone 18 lat

 

Korzyści:

 • uprawnienia do samodzielnej pracy z dziećmi do lat 3 oraz podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

W programie m.in. zagadnienia: 

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 60 godz.
 • Kompetencje opiekuna dziecka – 20 godz.

Program szkolenia jest zgodny z:

 • Ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-V.533.7.2022.PR z dnia 21.03.2022 r.  

Liczba godzin - 80

Koszt kursu - 1.100,00 zł brutto obejmuje:

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w języku polskim i angielskim,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

      DZIECI CZEKAJĄ NA CIEBIE!

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie