Wychowawca wypoczynku - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Wychowawca wypoczynku

Korzyści z ukończenia kursu:

 • dożywotnie uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP,
 • kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania czasu wolnego, gotowe scenariusze gier, zabaw i zajęć animacyjnych.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • ruch i rekreacja,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • zajęcia praktyczno-techniczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

 

Posiadamy zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty na organizację kursu „Wychowawca
wypoczynku” 

Nr zgody: ERA.5632.31.2023.JM


 Zajęcia na kursie prowadzą czynni wychowawcy wypoczynku z dużym doświadczeniem.

 

 Liczba godzin - 36
 Koszt kursu - 350,00 zł obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.
    

DOBREGO WYCHOWAWCĘ PAMIĘTA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE!

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie