Seminaria

Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować oraz pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu czasu pracy.  
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować oraz pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu ochrony pracy oraz świadczeń przysługujących pracownikom wychowującym dziecko.
Cena kursu: 130 pln / Liczba godzin: 4
nowość
Zapoznasz się ze zmianami w nowej wersji PROGRAMU PŁATNIK 10.01.001. Przygotujesz się do ostatniego etapu wdrażania Interaktywnego Płatnika ZUS. Nauczysz się zasad korygowania dokumentów przekazywanych do ZUS. Nauczysz się zakładać swój profil do pobierania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.
Cena kursu: 249 pln / Liczba godzin: 5
nowość
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu zawierania umów o pracę.
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu ustalania uprawnień urlopowych pracownika.
Cena kursu: 195 pln / Liczba godzin: 6
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z naliczania wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość