UMOWY O PRACĘ

Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu zawierania umów o pracę.

 

Korzyści z udziału w seminarium: 

 • poznanie aktualnych uregulowań prawnych wynikających z tematyki szkolenia,
 • umiejętność praktycznego zastosowania przepisów po zmianach z dnia 22.02.2016 r.,
 • wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w codziennym i praktycznym zastosowaniu nowych przepisów.

 

Program seminarium:

 • Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka:

       - umowa o pracę na okres próbny,

       - umowa o pracę na czas określony,

       - umowa o pracę na czas nieokreślony.

 •  Limitowanie zatrudnienia na umowy o pracę:

       - 3 umowy na czas określony,

       - 33 miesiące zatrudnienia na czas określony,

       - umowy o pracę poza kodeksowymi limitami.

 • Treść umowy o pracę.
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – podobieństwa i różnice:

       - uregulowania kodeksu pracy,

       - uregulowania kodeksu cywilnego,

       - zapisy w umowach a kwalifikacja umów, dowody wykonania dzieła,

       - kiedy umowa cywilnoprawna może być kwalifikowana jako umowa o pracę,

       - kiedy umowa o dzieło może być kwalifikowana jako umowa zlecenie.

 •  Sposoby rozwiązywania umów o pracę:

       - długość okresu wypowiedzenia,

       - okresy zatrudnienia od których zależy długość wypowiedzenia,

       - zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 •  Powszechna i szczególna ochrona stosunku pracy:

       - urlop, zwolnienie lekarskie,

       - ciąża, urlop macierzyński, wychowawczy,

       - wiek przedemerytalny,

       - inne przypadki.

 • Uprawnienia stron w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę.
 • Pisemna informacja dot. warunków zatrudnienia.
 • Świadectwo pracy:

       - zasady wypełniania, informacje zawarte w świadectwie pracy,

       - termin wydania,

       - odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów.

 •  Zajęcia warsztatowe w nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę.

 

Seminarium poprowadzi: 

Alina Śliż - ekspert prawa pracy, prawnik z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Liczba godzin:  8  

Koszt seminarium: 220,00 zł brutto  

 

Cena zawiera:

 • Konsultacje z ekspertem w trakcie seminarium
 • Materiały szkoleniowe
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Serwis kawowy
 • Obiad

 

 Termin rozpoczęcia seminarium uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie