WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z naliczania wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Korzyści z udziału w seminarium: 

 • poznanie aktualnych uregulowań prawnych wynikających z tematyki szkolenia,
 • umiejętność praktycznego zastosowania przepisów po nowelizacji,
 • wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w codziennym i praktycznym zastosowaniu przepisów.

 

Program seminarium:

1. Wynagrodzenie za pracę:

 • Termin, miejsce, czas i forma wynagrodzenia za pracę.
 • Składniki wynagrodzenia za pracę:

         - wynagrodzenie zasadnicze,

         - premie i nagrody,

         - nagrody jubileuszowe,

         - świadczenia w naturze (deputaty),

         - dodatki do płac (stażowy, funkcyjny, za znajomość języków obcych, za pracę w warunkach szczególnych itp.).

 • Ochrona wynagrodzenia za pracę:

         - rodzaje potrąceń i zajęć,

         - zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej lub od dwóch komorników,

         - kolejność dokonywania potrąceń,

         - kwota wolna od potrąceń.

 • Czego nie zaliczamy do wynagrodzenia? 

2.  Ubezpieczenia społeczne – składki, zasiłki, emerytury:

 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Zasiłek macierzyński i rodzicielski.
 • Zasiłek pogrzebowy.
 • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków: wliczanie premii, nagród i dodatków, wyłączenia składników płacowych.

 3. Zajęcia warsztatowe w obliczaniu:

 • Wynagrodzenia za czas pracy oraz czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 • Wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Seminarium poprowadzi: 

Alina Śliż - ekspert prawa pracy, prawnik z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Liczba godzin:  8 

Koszt seminarium: 220,00 zł brutto  

 

Cena zawiera:

 • Konsultacje z ekspertem w trakcie seminarium
 • Materiały szkoleniowe
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Serwis kawowy
 • Obiad

 

  Termin rozpoczęcia seminarium uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie