Adobe Photoshop II stopień

Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

 • teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami pracy w programie Photoshop
 • nabycie umiejętności
  - praktycznego stosowania filtrów
  - praktycznego stosowania masek, ścieżek i kanałów
  - tworzenie prostych animacji
  - tworzenia elementów na strony internetowe

 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • wykorzystanie filtrów
 • tworzenie i edycja obiektów i filtrów inteligentnych
 • rysowanie, edycja i wykorzystanie krzywych Beziera
 • tworzenie animacji
 • cięcie obrazka, tworzenie grafiki na potrzeby internetu
 • wykorzystanie różnego rodzaju masek

 

Wstępne wymagania:

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość narzędzi rysunkowych programu Photoshop

 

W programie zagadnienia:

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości podstawowych
  - interface programu i modyfikacja
  - rozdzielczość
  - tryby koloru
  - warstwy, ustawienia, edycja i tryby mieszania
  - style warstw
  - selekcje
  - stempel
  - pędzle, wypełnienia jednolite, gradienty, wzorki
  - narzędzia do retuszu
  - dopasowania
 • Narzędzia precyzujące położenie
 • Filtry - wiadomości podstawowe
  - sposoby stosowania filtrów
  - korzystanie z galerii filtrów
  - korzystanie z okien dialogowych filtrów
 • Efekty filtrów
  - galeria Filtrów
  - filtr Korekta obiektywu
  - filtry Artystyczne
  - filtr Punkt zbiegu
  - filtr Wydziel
  - filtr Skraplanie
  - filtr Rozmycie
  - filtr Wyostrzanie
  - filtry Rendering
  - filtr Górnoprzepustowy

Ćwiczenie: zaawansowany retusz twarzy lub postaci, retusz starej fotografii.
Ćwiczenie: grafika tworzona wyłącznie z użyciem filtrów, projekt plakatu.

 • Ścieżki
  - rysowanie ścieżek - narzędzie Pióro
  - edycja ścieżek
  - narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
  - dodawanie, usuwanie węzłów
  - konwersja węzłów
  - wykorzystanie ścieżek
 • Piksele wypełnienia, rysowanie kształtów
 • Obiekty wektorowe - kształty własne
 • Maski
  - maski odcinania
  - maski szybkie
  - maski warstwy
  - maski dopasowania
  - maski wypełnienia

Ćwiczenie: fotomontaże z zaawansowanym zaznaczeniem i wykorzystaniem masek.

 • Obiekty inteligentne
  - tworzenie, edycja
  - mockup

Ćwiczenie: projekt mockup.

 • Dzielenie obrazów na fragmenty - cięcie obrazka
  - tworzenie odcięcia
  - usuwanie
  - wyrównywanie

Ćwiczenie: projekt layoutu.

 • Animacje poklatkowe
  - tworzenie i dodawanie ujęć
 • Animacje na osi czasu
 • Obszary kompozycji

 

Zajęcia na kursie prowadzą wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi programu. 

 

Liczba godzin - 30 (24 godz. + 6 godz. e-learningu)

Koszt kursu - 900,00 obejmuje:

 • imienny Certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia
 • serwis kawowy

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

POZNASZ ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU, TWORZENIE ANIMACJI.

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie