Terminarz kursów

Znajdź szkolenie lub kurs zawodowy i wybierz najlepszy dla siebie. Sprawdź w terminarzu najbliższy planowany termin rozpoczęcia.

Marzec‎ 2019

Wielkanocne warsztaty florystyczne
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność wykonania dekoracyjnego bukietu spiralnego, umiejętność wykonania wiosennej kompozycji w naczyniu oraz wianka wielkanocnego.   W programie m.in. zagadnienia: 1. Wiosenny, dekracyjny

Lipiec‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa programu PŁATNIK
Korzyści z ukończenia kursu: możliwość pracy w działach kadr, płac, możliwość pracy w biurach rachunkowych, zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi programu PŁATNIK od podstaw do poziomu zaawansowanego, zdobycie wiedzy praktycznej wraz

Lipiec‎ 2019

weekend
Animator zabaw - kompleksowe warsztaty
Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Opiekunka dziecięca
Możliwość podjęcia pracy jako OPIEKUNKA DZIECIĘCA: w środowisku domowym jako pomoc rodzicom, którzy z różnych powodów muszą pozostawić swoje dzieci pod profesjonalną opieką, w placówkach opiekuńczo wychowawczych (domy małego dziecka, pogotowia opiekuńcze, odziały szpitalne, sanatoria, hospicja, zakłady opiekuńcze, a także w dużych placówkach handlowych, hotelach, pensjonatach i domach wczasowych.

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Warsztaty krawieckie - pierwszy krok.
Szycie ręczne, maszynowe, przyszywanie guzików, haftek, zatrzasek. Obsługa maszyny do szycia, nawlekania nitki i regulacji, a także dokonywanie poprawek garderoby oraz jej stylizacji koronkami, tasiemkami, koralikami, aplikacjami tip.

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs detektywa
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs przeróbki krawieckie
Umiejętność dostosowywania ubrań do sylwetki i zmieniającej się mody. Zdobycie praktycznych umiejętności, które zwiększają wartość na ryku pracy lub ułatwiają założenie własnej działalności usługowej.

Sierpień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs projektowania i szycia - I stopień. SZALONA SPÓDNICA
Samodzielne uszycie własnej spódnicy/lub spodni, umiejętność kreowania ciekawych wersji spódnic na różne okazje,zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kadry-płace
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie. Praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i PŁATNIK. Możliwość pracy w działach kadr, płac i biurach rachunkowych.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Manicure-pedicure-tipsy
Kompleksowe przygotowanie do zawodu manikiurzystki, pedikiurzystki, modelistki. Zdobycie praktycznych umiejętności, które zwiększają wartość na ryku pracy lub ułatwiają założenie własnej działalności gospodarczej. Zdobycie prestiżowych certyfikatów i zaświadczeń MEN.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Specjalista ds. funduszy unijnych (poziom pierwszy)
Możliwość pracy w instytucjach wdrażających programy unijne, stowarzyszeniach, fundacjach,w jednostkach sfery budżetowej i u pracodawców realizujących projekty unijne.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs projektowania i szycia - zaawansowany. SZYCIE NA MIARĘ
Uszycie  własnej sukienki lub żakietu. Umiejętność kreowania i dostosowywanie swoich ubrań do ciągle zmieniającej się mody. Zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Warsztaty projektowania i szycia - SUKIENKA W ROLI GŁÓWNEJ
Wykonanie wybranego przez siebie modelu sukienki – od szkicu do realizacji. Doskonalenie swoich umiejętności projektowania i szycia pod fachowym nadzorem. Konsultacje swoich pomysłów z doświadczonym projektantem odzieży.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej.
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Kurs florystyczny
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Zbieractwo i uprawa ziół z elementami pszczelarstwa
Korzyści z ukończenia kursu: - możliwość prowadzenia punktów skupu ziół, uprawiania ziół i zbieractwa ziół w stanie dziko rosnącym, - umiejętność rozpoznawania roślin leczniczych, - znajomość zasad prowadzenia pasieki, - znajomość zastosowania roślin w terapii schorzeń.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Sekretarka - asystentka menadżera
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Księgowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej. Komplet aktualnych przepisów prawnych.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie,

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
ePUAP2 - praktyczne warsztaty
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym,

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
Zasady obiegu i archiwizacji dokumentacji papierowej i elektronicznej
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie,

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem
Kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Umiejętność sprawnego i bezproblemowego prowadzenia procesu sprzedaży. Poznanie najnowszych technik oraz osiągnięcie większej skuteczności w sprzedaży.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa kas fiskalnych
Przygotowanie do samodzielnej pracy na kasie fiskalnej. Możliwość pracy jako wykwalifikowany sprzedawca oraz zmniejszenie poziomu stresu w pracy.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
Możliwość rozpoczęcia pracy w zawodzie Stylistki rzęs i wzbogacenie swojej oferty o najbardziej opłacalny zabieg w gabinecie kosmetycznym. Większe szanse pozyskania nowych klientek.  

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Wychowawca wypoczynku
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Wizaż - I stopień
Możliwość pracy jako wizażystka-stylistka  w Polce i UE (własny salon, praca w domu, u klienta, w studio foto, na sesjach, pokazach, eventach etc. Szansa współpracy z prasą modową, telewizją, radiem - jako konsultant, doradca, ekspert.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Wizaż - II stopień
Możliwość pracy jako wizażystka-stylistka  w Polce i UE (własny salon, praca w domu, u klienta, w studio foto, na sesjach, pokazach, eventach etc. Nabycie unikalnych umiejętności w zakresie makijażu i kreowania wizerunku.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Specjalista ds. funduszy unijnych (poziom drugi)
Możliwość pracy w instytucjach wdrażających programy unijne, stowarzyszeniach, fundacjach,w jednostkach sfery budżetowej i u pracodawców realizujących projekty unijne.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Warsztaty szycia torebek z filcu
Umiejętność projektowania i szycia wyjątkowych torebek z filcu, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Warsztaty szycia zabawek
Umiejętność projektowania i  szycia różnych zabawek, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Warsztaty szycia dekoracji do pokoju dziecięcego
Umiejętność projektowania i szycia różnych dekoracji do pokoju dziecięcego, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Warsztaty szycia dekoracyjnego - fartuszki, ściereczki, rękawice kuchenne
Umiejętność projektowania i szycia fartuszków, ściereczek i rękawic kuchennych, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Warsztaty szycia dekoracyjnego - poduszki, poszewki ozdobne
Umiejętność projektowania i szycia poduszek, poszewek ozdobnych, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Warsztaty szycia - lalka Tilda
Umiejętność projektowania i szycia lalek, zdobycie praktycznych umiejętności zwiększających wartość na rynku pracy lub ułatwiających założenie własnej działalności usługowej.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Pełna księgowość - I stopień
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
System Informacji Oświatowej - obowiązki placówek oświatowych
Korzyści z ukończenia kursu: zdobycie wiedzy w zakresie zasad wprowadzania, przekazywania i moderowania danych przesyłanych do SIO, zapoznanie z harmonogramem, zakresem wprowadzania danych,  zasadami nadzoru nad ich bezpieczeństwem a

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs fotografii - I stopień
Kurs dedykowany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, ma charakter podstawowy.  

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs fotografii - II stopień
Kurs dedykowany jest osobom znającym podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym i plenerze z udziałem profesjonalnego sprzętu, wizażu i modeli.  

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs fotografii reklamowej
Kurs skierowany jest do osób, znających podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym wyposażonym w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nie fotografowały obiektów wykorzystywanych jako materiał reklamowy.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Garncarstwo - I stopień - wykonywanie przedmiotów glinianych
Adresaci warsztatu: Młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, instruktorzy, terapeuci oraz organizatorzy czasu wolnego.   Korzyści z ukończenia warsztatu: - umiejętność

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kierownik wypoczynku
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Masaż I i II stopnia - kurs zawodowy
Uznawane w kraju i za granicą dokumenty potwierdzające udział w kursie. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wykonywanie usług objętych, programem kursu (w oparciu o polską klasyfikację działalności nr PKD 96.04.Z).

Wrzesień‎ 2019

weekend
Kosmetyczny – pielęgnacja twarzy i ciała oraz masaż kosmetyczny
kompleksowe przygotowanie do wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała oraz masażu kosmetycznego, w tym gorącymi kamieniami. Zdobycie prestiżowych certyfikatów i zaświadczeń MEN.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – I stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem AutoCAD. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – II stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcje oprogramowania AutoCAD.  

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – III stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły stopień zaawansowany lub posiadają dobrą znajomość oprogramowania AutoCAD. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów

Wrzesień‎ 2019

weekend
3D Studio MAX – wizualizacja II stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać praktyczne zastosowania programu 3ds Max do tworzenia zaawansowanych modeli wizualizacji i animacji komputerowej. Szkolenie porusza zagadnienia kompozycji statycznej i dynamicznej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
3D Studio MAX – modelowanie I stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać od podstaw możliwości programu 3d Studio Max. Autodesk 3D to idealne narzędzie dla wszystkich chcących sprawnie tworzyć realistyczne postacie, płynne efekty specjalne i wizualnie atrakcyjne gry, a także najwyższej jakości sekwencje przeznaczone do filmów i telewizji.

Wrzesień‎ 2019

3D Studio MAX – animacja III stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają co najmniej podstawy obsługi programu 3D Studio Max z zakresu tworzenia modeli i renderingów statycznych. W trakcie szkolenia trener w przestępny przystępny sposób przekazuje podstawowe informacje o animacji różnymi technikami oraz wyjaśnia, jak szybko wykonać rendering sekwencji animowanej.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Inventor – poziom podstawowy I stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających swoją przygodę z programem Autodesk Inventor. Dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którzy chcą utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Inventor – poziom zaawansowany II stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów mechaników, którzy chcieliby poszerzyć zdobyte na szkoleniu pierwszego stopnia umiejętności pracy z programem.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Fryzjerski I stopień
Możliwość rozpoczęcia pracy w charakterze stażysty lub samodzielnego fryzjera w zakresie stylizacji fryzur, obcinania i farbowania włosów. Zdobycie praktycznych umiejętności, które zwiększają wartość na rynku pracy lub ułatwiają założenie własnej działalności gospodarczej.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Fryzjerski II stopień
Przygotowanie do pracy w charakterze samodzielnego fryzjera-stylisty i zdobycie  umiejętności, które zwiększają wartość na ryku pracy lub ułatwiają założenie własnej działalności. Wykonywanie bardziej skomplikowanych zabiegów fryzjerskich.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
Warsztaty - stanowienie aktów prawa miejscowego
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie podstawowych i zaawansowanych umiejętności z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego, przydatnych w szczególności pracownikom terenowych organów administracji rządowej i

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs przygotowawczy do pracy na morzu - prawne podstawy pracy na morzu
(żegluga, rybołóstwo, jachting i turystyka morska, platformy wiertniczne)   Pierwszy i jedyny tego rodzaju kurs w południowej Polsce!!!   Korzyści z ukończenia kursu: nabycie podstawowych umiejętności z zakresu pracy

Wrzesień‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kierownik wycieczek szkolnych
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.

Wrzesień‎ 2019

weekend
Kurs stylizacji ubioru i fryzur
Możliwość pracy jako konsultant w firmowych sklepach, konsultant ślubny, w teatrze, agencji modelek, firmach reklamowych oraz w firmach organizujących pokazy mody. Nabycie umiejętności rozpoznawania typów sylwetek oraz sposoby modelowania za pomocą tkanin, kolorów i dodatków.

Październik‎ 2019

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Pełna księgowość - II stopień
Możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident. Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.