Terminarz kursów

Znajdź szkolenie lub kurs zawodowy i wybierz najlepszy dla siebie. Sprawdź w terminarzu najbliższy planowany termin rozpoczęcia.

Czerwiec‎ 2022

weekend
Pełna księgowość - I stopień
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

Czerwiec‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
EXCEL - kurs podstawowy
EXCEL - KURS PODSTAWOWY  Szkolenie jest skierowane do pracowników: księgowości działu kadr działu sprzedaży, zakupu i zamówień działu analiz lub controllingu wykonujących różnego rodzaju raporty, ewaluacje itp.

Lipiec‎ 2022

weekend
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej. Komplet aktualnych przepisów prawnych.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa programu PŁATNIK
Korzyści z ukończenia kursu: możliwość pracy w działach kadr, płac, możliwość pracy w biurach rachunkowych, zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi programu PŁATNIK od podstaw do poziomu zaawansowanego, zdobycie wiedzy praktycznej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
EXCEL - kurs zaawansowany
Szkolenie jest skierowane do osób chcących nabrać płynności w budowaniu zaawansowanych narzędzi, zagnieżdżonych formuł i tabel przestawnych programu MS Excel. Od uczestników wymaga się znajomości programu na poziomie podstawowym.

Lipiec‎ 2022

weekend
Adobe Illustrator
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników. Cele kształcenia: Zapoznanie z grafiką wektorową - tworzeniem, edycją i różnorodnym wykorzystaniem.

Lipiec‎ 2022

weekend
Adobe InDesign
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: Podstawy obsługi programu i wprowadzanie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji - drukowanych i elektronicznych.

Lipiec‎ 2022

weekend
Corel DRAW
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: zapoznanie z zasadami tworzenia grafiki wektorowej.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie, poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy, zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.

Lipiec‎ 2022

weekend
Inventor – poziom zaawansowany II stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów mechaników, którzy chcieliby poszerzyć zdobyte na szkoleniu pierwszego stopnia umiejętności pracy z programem.

Lipiec‎ 2022

weekend
Kurs florystyczny
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem
Kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Umiejętność sprawnego i bezproblemowego prowadzenia procesu sprzedaży. Poznanie najnowszych technik oraz osiągnięcie większej skuteczności w sprzedaży.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa kas fiskalnych
Przygotowanie do samodzielnej pracy na kasie fiskalnej. Możliwość pracy jako wykwalifikowany sprzedawca oraz zmniejszenie poziomu stresu w pracy.

Lipiec‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs fotografii - II stopień
Kurs dedykowany jest osobom znającym podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym i plenerze z udziałem profesjonalnego sprzętu, wizażu i modeli.  

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs fotografii - I stopień
Kurs dedykowany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, ma charakter podstawowy.  

Sierpień‎ 2022

weekend
Animator zabaw - kompleksowe warsztaty
Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – II stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcje oprogramowania AutoCAD.  

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – III stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły stopień zaawansowany lub posiadają dobrą znajomość oprogramowania AutoCAD. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów przestrzennych.

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
3D Studio MAX – wizualizacja II stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać praktyczne zastosowania programu 3ds Max do tworzenia zaawansowanych modeli wizualizacji i animacji komputerowej. Szkolenie porusza zagadnienia kompozycji statycznej i dynamicznej.

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI
Grupa docelowa:  Producenci żywności, podmioty handlujące żywnością - sklepy, hurtownie.  Korzyści z ukończenia szkolenia: uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania etykiet do znakowania żywności opakowanej i zasad informowania konsumenta o żywności nieopakowanej.

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
3D Studio MAX – animacja III stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają co najmniej podstawy obsługi programu 3D Studio Max z zakresu tworzenia modeli i renderingów statycznych. W trakcie szkolenia trener w przestępny przystępny sposób przekazuje podstawowe informacje o animacji różnymi technikami oraz wyjaśnia, jak szybko wykonać rendering sekwencji animowanej.

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
POWER POINT OD PODSTAW
Szkolenie jest skierowane do: menedżerów, dyrektorów oraz ich asystentek/asystentów działów szkoleń, HR, sprzedaży, marketingu wszystkich, którzy przygotowują prezentacje multimedialne  

Sierpień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Zasady GHP/GMP/System HACCP
Grupa docelowa:  Podmioty branży spożywczej - produkcja i/lub obrót żywnością.  Korzyści z ukończenia szkolenia: wiedza w zakresie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i umiejętność ich opanowania przy pomocy instrukcji i procedur opartych na zasadach systemu HACCP, budowa dokumentacji systemowej i jej aktualizacja.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Inventor – poziom podstawowy I stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających swoją przygodę z programem Autodesk Inventor. Dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którzy chcą utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs detektywa
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23.12.2013 r. poz. 1638) - Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.).

Wrzesień‎ 2022

weekend
AutoCAD Civil 3D - z autoryzacją Autodesk
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: nabycie umiejętności tworzenia i edycji elementów należących do oprogramowania AutoCad Civil 3D.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
ZASADY ŻYWIENIA W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY
Grupa docelowa:  Dyrektorzy placówek - żłobków, przedszkoli, szkół, dietetycy, pracownicy bloku żywienia.  Korzyści z ukończenia szkolenia: opanowanie wymogów prawa żywnościowego regulującego zasady żywienia dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności w projektowaniu jadłospisów i doborze asortymentu środków spożywczych wprowadzanych do sprzedaży w placówkach systemu oświaty.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Korzyści z ukończenia kursu: praktyczne przygotowanie i bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów.  

Wrzesień‎ 2022

weekend
Kadry-płace
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie. Praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i PŁATNIK. Możliwość pracy w działach kadr, płac i biurach rachunkowych.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – I stopień – z autoryzacją Autodesk
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem AutoCAD. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
3D Studio MAX – modelowanie I stopień – z autoryzacją Autodesk
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać od podstaw możliwości programu 3d Studio Max. Autodesk 3D to idealne narzędzie dla wszystkich chcących sprawnie tworzyć realistyczne postacie, płynne efekty specjalne i wizualnie atrakcyjne gry, a także najwyższej jakości sekwencje przeznaczone do filmów i telewizji.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kierownik wycieczek szkolnych
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Księgowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kierownik wypoczynku
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
Sekretarka - asystentka menadżera
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - 160 godzin
Dla kogo: dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako dzienny opiekun albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe ukończone 18 lat

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 godzin
Dla kogo: dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku,

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - szkolenie uzupełniające 40 godzin
Dla kogo: dla osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób

Wrzesień‎ 2022

weekend
Pełna księgowość - II stopień
Możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident. Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej.
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Revit MEP - z autoryzacją AUTODESK
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit MEP.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Wychowawca wypoczynku
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.

Wrzesień‎ 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin   Dla kogo: dla osób które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje

Wrzesień‎ 2022

weekend
Adobe Photoshop I stopień
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Photoshop.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Adobe Photoshop II stopień
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami pracy w programie Photoshop.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Revit Architecture I stopień - z autoryzacją Autodesk
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit Architecture.

Wrzesień‎ 2022

weekend
Revit Architecture II stopień - z autoryzacją Autodesk
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit Architecture.

Grudzień 2022

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
KURSY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE, BARBER, MANICURE-PEDICURE
Wszystkie kursy realizujemy tylko w trybie indywidualnym. Można zgłaszać potrzebę szkolenia z dowolnie wybranej tematyki, wybierając dogodny dla siebie termin.  Każde szkolenie wyceniane jest indywidualnie, na cenę ma wpływ ilość godzin i zakres tematyczny.