Terminarz kursów - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Terminarz kursów

Znajdź szkolenie lub kurs zawodowy i wybierz najlepszy dla siebie. Sprawdź w terminarzu najbliższy planowany termin rozpoczęcia.

Grudzień 2023

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
KURSY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE, BARBER, MANICURE-PEDICURE
Wszystkie kursy realizujemy tylko w trybie indywidualnym. Można zgłaszać potrzebę szkolenia z dowolnie wybranej tematyki, wybierając dogodny dla siebie termin.  Każde szkolenie wyceniane jest indywidualnie, na cenę ma wpływ ilość godzin i zakres tematyczny.

Styczeń‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie, poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy, zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.

Luty‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs fotografii - I stopień
Kurs dedykowany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, ma charakter podstawowy.  

Luty‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs detektywa
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23.12.2013 r. poz. 1638) - Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.).

Luty‎ 2024

weekend
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.

Luty‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Korzyści z ukończenia kursu: praktyczne przygotowanie i bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów.  

Luty‎ 2024

weekend
Pełna księgowość - I stopień
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

Luty‎ 2024

weekend
Pełna księgowość - II stopień
Możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident. Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.

Luty‎ 2024

weekend
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej. Komplet aktualnych przepisów prawnych.

Luty‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa programu PŁATNIK
Korzyści z ukończenia kursu: możliwość pracy w działach kadr, płac, możliwość pracy w biurach rachunkowych, zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi programu PŁATNIK od podstaw do poziomu zaawansowanego, zdobycie wiedzy praktycznej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy.

Luty‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.

Marzec‎ 2024

weekend
Kadry-płace
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie. Praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i PŁATNIK. Możliwość pracy w działach kadr, płac i biurach rachunkowych.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
EXCEL - kurs zaawansowany
Szkolenie jest skierowane do osób chcących nabrać płynności w budowaniu zaawansowanych narzędzi, zagnieżdżonych formuł i tabel przestawnych programu MS Excel. Od uczestników wymaga się znajomości programu na poziomie podstawowym.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych
Kurs dla osób podejmujących pracę opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej za granicą. Umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.  

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs języka angielskiego dla opiekunów
Kurs dla osób podejmujących pracę opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej za granicą. Umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym.   Korzyści z ukończenia kursu:

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
EXCEL - kurs podstawowy
EXCEL - KURS PODSTAWOWY  Szkolenie jest skierowane do pracowników: księgowości działu kadr działu sprzedaży, zakupu i zamówień działu analiz lub controllingu wykonujących różnego rodzaju raporty, ewaluacje itp.

Marzec‎ 2024

weekend
Corel DRAW
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: zapoznanie z zasadami tworzenia grafiki wektorowej.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin   Dla kogo: dla osób które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
KURS DOSKONALĄCY DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ
Korzyści z ukończenia kursu: zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs dla obcokrajowców, umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem polskim w życiu codziennym.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
ZASADY ŻYWIENIA W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY
Grupa docelowa:  Dyrektorzy placówek - żłobków, przedszkoli, szkół, dietetycy, pracownicy bloku żywienia.  Korzyści z ukończenia szkolenia: opanowanie wymogów prawa żywnościowego regulującego zasady żywienia dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności w projektowaniu jadłospisów i doborze asortymentu środków spożywczych wprowadzanych do sprzedaży w placówkach systemu oświaty.

Marzec‎ 2024

weekend
Wychowawca wypoczynku
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI
Grupa docelowa:  Producenci żywności, podmioty handlujące żywnością - sklepy, hurtownie.  Korzyści z ukończenia szkolenia: uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania etykiet do znakowania żywności opakowanej i zasad informowania konsumenta o żywności nieopakowanej.

Marzec‎ 2024

weekend
Animator zabaw - kompleksowe warsztaty
Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  

Marzec‎ 2024

weekend
Adobe Photoshop I stopień
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Photoshop.

Marzec‎ 2024

weekend
Adobe Photoshop II stopień
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami pracy w programie Photoshop.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kierownik wycieczek szkolnych
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Zasady GHP/GMP/System HACCP
Grupa docelowa:  Podmioty branży spożywczej - produkcja i/lub obrót żywnością.  Korzyści z ukończenia szkolenia: wiedza w zakresie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i umiejętność ich opanowania przy pomocy instrukcji i procedur opartych na zasadach systemu HACCP, budowa dokumentacji systemowej i jej aktualizacja.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem
Kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Umiejętność sprawnego i bezproblemowego prowadzenia procesu sprzedaży. Poznanie najnowszych technik oraz osiągnięcie większej skuteczności w sprzedaży.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Sekretarka - asystentka menadżera
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Obsługa kas fiskalnych
Przygotowanie do samodzielnej pracy na kasie fiskalnej. Możliwość pracy jako wykwalifikowany sprzedawca oraz zmniejszenie poziomu stresu w pracy.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - 160 godzin
Dla kogo: dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako dzienny opiekun albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe ukończone 18 lat

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 godzin
Dla kogo: dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku,

Marzec‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - szkolenie uzupełniające 40 godzin
Dla kogo: dla osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Księgowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego.

Marzec‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
Kierownik wypoczynku
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.

Marzec‎ 2024

weekend
Adobe Illustrator
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników. Cele kształcenia: Zapoznanie z grafiką wektorową - tworzeniem, edycją i różnorodnym wykorzystaniem.

Marzec‎ 2024

weekend
Adobe InDesign
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: Podstawy obsługi programu i wprowadzanie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji - drukowanych i elektronicznych.

Kwiecień‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs fotografii reklamowej
Kurs skierowany jest do osób, znających podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym wyposażonym w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nie fotografowały obiektów wykorzystywanych jako materiał reklamowy.

Kwiecień‎ 2024

weekend
Kurs florystyczny
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.

Kwiecień‎ 2024

w tygodniu 8:00 - 16:00
w tygodniu 16:00 - 20:00
weekend
POWER POINT OD PODSTAW
Szkolenie jest skierowane do: menedżerów, dyrektorów oraz ich asystentek/asystentów działów szkoleń, HR, sprzedaży, marketingu wszystkich, którzy przygotowują prezentacje multimedialne  

Kwiecień‎ 2024

w tygodniu 16:00 - 20:00
Kurs fotografii - II stopień
Kurs dedykowany jest osobom znającym podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym i plenerze z udziałem profesjonalnego sprzętu, wizażu i modeli.