Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - szkolenie uzupełniające 40 godzin - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Dzienny opiekun w punkcie opieki dziennej - szkolenie uzupełniające 40 godzin

Dla kogo:
dla osóbchcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób chcących uzupełnić posiadane kwalifikacje.

 

Wymagania: 

 • kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji,
  terapeuty pedagogicznego lub
 • ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności:
  wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju
  i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Korzyści z ukończenia kursu:

 • uprawnienia do pracy w punktach opieki dziennej.

 

W programie m.in. zagadnienia: 

 • udzielanie dziecku pierwszej pomocy
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

Program szkolenia jest zgodny z:

 • Ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-V.533.7.2022.PR z dnia 21.03.2022 r.  

Liczba godzin - 40

Koszt kursu - 600,00 zł brutto obejmuje: 

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w języku polskim i angielskim,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.


      DZIECI CZEKAJĄ NA CIEBIE!

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie