Seminaria

Będziesz wiedzieć, jak wykorzystywać emocje w marketingu, w zależności od typu przekazu, którym się posługujesz. Zbudujesz zaufanie i zwiększysz zainteresowanie. Nauczysz się pisać ciekawe i angażujące treści na każdy temat.     Korzyści z udziału w seminarium: 
Cena kursu: 649 pln / Liczba godzin: 14
nowość
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować oraz pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu czasu pracy.  
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość
Nauczysz się tworzyć konwertujące e-maile. Unikniesz kosztownych błędów, jakie popełnia 90% firm wykorzystujących e-mailing. Zaplanujesz skuteczną kampanię e-mailingową bez pomocy zewnętrznych firm. Zwiększysz otwieralność wysłanych e-mailingów.
Cena kursu: 649 pln / Liczba godzin: 14
nowość
nowość
Seminarium skierowane jest do osób funkcjonujących w obszarze produkcji, przetwórstwa żywności i obrotu żywnością oraz osób odpowiedzialnych za system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów.
Cena kursu: 640 pln / Liczba godzin: 16
nowość
nowość
Zwiększenie świadomości obowiązków i odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów. Zwiększenie skuteczności ochrony przetwarzanych zasobów. Poznanie zagrożeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Poznanie środków organizacyjnych i technicznych służących bezpieczeństwu danych. Poznanie schematów postępowania na wypadek naruszenia bezpieczeństwa.
Cena kursu: 290 pln / Liczba godzin: 8
nowość
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować oraz pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu ochrony pracy oraz świadczeń przysługujących pracownikom wychowującym dziecko.
Cena kursu: 130 pln / Liczba godzin: 4
nowość
Zapoznasz się ze zmianami w nowej wersji PROGRAMU PŁATNIK 10.01.001. Przygotujesz się do ostatniego etapu wdrażania Interaktywnego Płatnika ZUS. Nauczysz się zasad korygowania dokumentów przekazywanych do ZUS. Nauczysz się zakładać swój profil do pobierania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.
Cena kursu: 249 pln / Liczba godzin: 5
nowość
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu zawierania umów o pracę.
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu ustalania uprawnień urlopowych pracownika.
Cena kursu: 195 pln / Liczba godzin: 6
nowość
Seminarium skierowane jest do pracowników działów personalnych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy chcą zweryfikować, pogłębić oraz zaktualizować posiadaną wiedzę z naliczania wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Cena kursu: 220 pln / Liczba godzin: 8
nowość