Kursy i szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają co najmniej podstawy obsługi programu 3D Studio Max z zakresu tworzenia modeli i renderingów statycznych. W trakcie szkolenia trener w przestępny przystępny sposób przekazuje podstawowe informacje o animacji różnymi technikami oraz wyjaśnia, jak szybko wykonać rendering sekwencji animowanej.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać od podstaw możliwości programu 3d Studio Max. Autodesk 3D to idealne narzędzie dla wszystkich chcących sprawnie tworzyć realistyczne postacie, płynne efekty specjalne i wizualnie atrakcyjne gry, a także najwyższej jakości sekwencje przeznaczone do filmów i telewizji.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać praktyczne zastosowania programu 3ds Max do tworzenia zaawansowanych modeli wizualizacji i animacji komputerowej. Szkolenie porusza zagadnienia kompozycji statycznej i dynamicznej.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników. Cele kształcenia: Zapoznanie z grafiką wektorową - tworzeniem, edycją i różnorodnym wykorzystaniem.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: Podstawy obsługi programu i wprowadzanie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji - drukowanych i elektronicznych.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Photoshop.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami pracy w programie Photoshop.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  
Cena kursu: 400 pln / Liczba godzin: 22
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: nabycie umiejętności tworzenia i edycji elementów należących do oprogramowania AutoCad Civil 3D.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 24
nowość
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem AutoCAD. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcje oprogramowania AutoCAD.  
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły stopień zaawansowany lub posiadają dobrą znajomość oprogramowania AutoCAD. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów przestrzennych.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: zapoznanie z zasadami tworzenia grafiki wektorowej.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Dla kogo: dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako dzienny opiekun albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe ukończone 18 lat
Cena kursu: 1400 pln / Liczba godzin: 160
nowość
Dla kogo: dla osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób
Cena kursu: 600 pln / Liczba godzin: 40
nowość
EXCEL - KURS PODSTAWOWY  Szkolenie jest skierowane do pracowników: księgowości działu kadr działu sprzedaży, zakupu i zamówień działu analiz lub controllingu wykonujących różnego rodzaju raporty, ewaluacje itp.
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 16
nowość
Szkolenie jest skierowane do osób chcących nabrać płynności w budowaniu zaawansowanych narzędzi, zagnieżdżonych formuł i tabel przestawnych programu MS Excel. Od uczestników wymaga się znajomości programu na poziomie podstawowym.
Cena kursu: 450 pln / Liczba godzin: 24
nowość
Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających swoją przygodę z programem Autodesk Inventor. Dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którzy chcą utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kurs przeznaczony jest dla konstruktorów mechaników, którzy chcieliby poszerzyć zdobyte na szkoleniu pierwszego stopnia umiejętności pracy z programem.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
nowość
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie. Praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i PŁATNIK. Możliwość pracy w działach kadr, płac i biurach rachunkowych.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 80
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.
Cena kursu: 120 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.
Cena kursu: 150 pln / Liczba godzin: 10
nowość
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego.
Cena kursu: 800 pln / Liczba godzin: 56
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23.12.2013 r. poz. 1638) - Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.).
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 40
nowość
Kurs dedykowany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, ma charakter podstawowy.  
Cena kursu: 600 pln / Liczba godzin: 25
Kurs dedykowany jest osobom znającym podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym i plenerze z udziałem profesjonalnego sprzętu, wizażu i modeli.  
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 24
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie, poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy, zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.
Cena kursu: 650 pln / Liczba godzin: 58
nowość
nowość
Wszystkie kursy realizujemy tylko w trybie indywidualnym. Można zgłaszać potrzebę szkolenia z dowolnie wybranej tematyki, wybierając dogodny dla siebie termin.  Każde szkolenie wyceniane jest indywidualnie, na cenę ma wpływ ilość godzin i zakres tematyczny.
Cena kursu: 0 pln / Liczba godzin: 0
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.
Cena kursu: 1800 pln / Liczba godzin: 245
nowość
Przygotowanie do samodzielnej pracy na kasie fiskalnej. Możliwość pracy jako wykwalifikowany sprzedawca oraz zmniejszenie poziomu stresu w pracy.
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 20
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: możliwość pracy w działach kadr, płac, możliwość pracy w biurach rachunkowych, zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi programu PŁATNIK od podstaw do poziomu zaawansowanego, zdobycie wiedzy praktycznej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy.
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 16
nowość
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 60
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin   Dla kogo: dla osób które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje
Cena kursu: 1850 pln / Liczba godzin: 280
nowość
Dla kogo: dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku,
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 80
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: praktyczne przygotowanie i bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów.  
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 48
nowość
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Cena kursu: 850 pln / Liczba godzin: 60
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 128
Możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident. Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.
Cena kursu: 1500 pln / Liczba godzin: 120
Szkolenie jest skierowane do: menedżerów, dyrektorów oraz ich asystentek/asystentów działów szkoleń, HR, sprzedaży, marketingu wszystkich, którzy przygotowują prezentacje multimedialne  
Cena kursu: 320 pln / Liczba godzin: 15
nowość
Kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Umiejętność sprawnego i bezproblemowego prowadzenia procesu sprzedaży. Poznanie najnowszych technik oraz osiągnięcie większej skuteczności w sprzedaży.
Cena kursu: 800 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej. Komplet aktualnych przepisów prawnych.
Cena kursu: 550 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit Architecture.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit Architecture.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit MEP.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.
Cena kursu: 850 pln / Liczba godzin: 60
nowość
nowość
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 36
Grupa docelowa:  Podmioty branży spożywczej - produkcja i/lub obrót żywnością.  Korzyści z ukończenia szkolenia: wiedza w zakresie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i umiejętność ich opanowania przy pomocy instrukcji i procedur opartych na zasadach systemu HACCP, budowa dokumentacji systemowej i jej aktualizacja.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Dyrektorzy placówek - żłobków, przedszkoli, szkół, dietetycy, pracownicy bloku żywienia.  Korzyści z ukończenia szkolenia: opanowanie wymogów prawa żywnościowego regulującego zasady żywienia dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności w projektowaniu jadłospisów i doborze asortymentu środków spożywczych wprowadzanych do sprzedaży w placówkach systemu oświaty.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Producenci żywności, podmioty handlujące żywnością - sklepy, hurtownie.  Korzyści z ukończenia szkolenia: uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania etykiet do znakowania żywności opakowanej i zasad informowania konsumenta o żywności nieopakowanej.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 5
nowość