Kursy i szkolenia - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników. Cele kształcenia: Zapoznanie z grafiką wektorową - tworzeniem, edycją i różnorodnym wykorzystaniem.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: Podstawy obsługi programu i wprowadzanie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji - drukowanych i elektronicznych.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Photoshop.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami pracy w programie Photoshop.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Kurs przeznaczony dla: pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów, rodziców, dziadków i każdego kto chce prowadzić imprezy okolicznościowe.  
Cena kursu: 500 pln / Liczba godzin: 22
Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.  Cele kształcenia: zapoznanie z zasadami tworzenia grafiki wektorowej.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 30
nowość
Dla kogo: dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako dzienny opiekun albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Wymagania: wykształcenie co najmniej podstawowe ukończone 18 lat
Cena kursu: 1400 pln / Liczba godzin: 160
nowość
Dla kogo: dla osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna dziennego, które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 m-cy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji lub dla osób
Cena kursu: 600 pln / Liczba godzin: 40
nowość
EXCEL - KURS PODSTAWOWY  Szkolenie jest skierowane do pracowników: księgowości działu kadr działu sprzedaży, zakupu i zamówień działu analiz lub controllingu wykonujących różnego rodzaju raporty, ewaluacje itp.
Cena kursu: 450 pln / Liczba godzin: 16
nowość
Szkolenie jest skierowane do osób chcących nabrać płynności w budowaniu zaawansowanych narzędzi, zagnieżdżonych formuł i tabel przestawnych programu MS Excel. Od uczestników wymaga się znajomości programu na poziomie podstawowym.
Cena kursu: 550 pln / Liczba godzin: 24
nowość
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie. Praktyczna znajomość programów komputerowych kadrowo-płacowych i PŁATNIK. Możliwość pracy w działach kadr, płac i biurach rachunkowych.
Cena kursu: 1600 pln / Liczba godzin: 80
Korzyści z ukończenia kursu: - nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika wycieczek szkolnych, - kompleksowa wiedza z zakresu organizacji wycieczek szkolnych, - otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz UE.
Cena kursu: 200 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: nabycie uprawnień do pracy w charakterze kierownika na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP, otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE, kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.
Cena kursu: 250 pln / Liczba godzin: 10
nowość
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w małych i średnich przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 56
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23.12.2013 r. poz. 1638) - Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.).
Cena kursu: 1500 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 40
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: umiejętność tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje, umiejętność doboru składników kompozycji w zależności od okazji i pory roku.
Cena kursu: 1400 pln / Liczba godzin: 40
nowość
Kurs dedykowany jest osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem, ma charakter podstawowy.  
Cena kursu: 750 pln / Liczba godzin: 25
Kurs dedykowany jest osobom znającym podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym i plenerze z udziałem profesjonalnego sprzętu, wizażu i modeli.  
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 24
Kurs skierowany jest do osób, znających podstawowe zagadnienia  związane z fotografią, które nigdy nie pracowały w studio fotograficznym wyposażonym w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nie fotografowały obiektów wykorzystywanych jako materiał reklamowy.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 23
Kurs dla osób podejmujących pracę opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej za granicą. Umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym.   Korzyści z ukończenia kursu:
Cena kursu: 850 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Kurs dla osób podejmujących pracę opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej za granicą. Umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.  
Cena kursu: 850 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Kurs dla obcokrajowców, umożliwia nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem polskim w życiu codziennym.
Cena kursu: 850 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: przygotowanie do pracy w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt, zapoznanie z aktualną podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego, przyswojenie prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie, poznanie zasad prawidłowego przekazywania akt do Archiwum i Składnicy, zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia akt.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: poznanie standardów postępowania z materiałami archiwalnymi,poznanie zasad kwalifikacji dokumentów i metod brakowania dokumentacji.
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Wszystkie kursy realizujemy tylko w trybie indywidualnym. Można zgłaszać potrzebę szkolenia z dowolnie wybranej tematyki, wybierając dogodny dla siebie termin.  Każde szkolenie wyceniane jest indywidualnie, na cenę ma wpływ ilość godzin i zakres tematyczny.
Cena kursu: 0 pln / Liczba godzin: 0
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.
Cena kursu: 2200 pln / Liczba godzin: 245
nowość
Przygotowanie do samodzielnej pracy na kasie fiskalnej. Możliwość pracy jako wykwalifikowany sprzedawca oraz zmniejszenie poziomu stresu w pracy.
Cena kursu: 450 pln / Liczba godzin: 20
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: możliwość pracy w działach kadr, płac, możliwość pracy w biurach rachunkowych, zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi programu PŁATNIK od podstaw do poziomu zaawansowanego, zdobycie wiedzy praktycznej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej pracy.
Cena kursu: 450 pln / Liczba godzin: 16
nowość
Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.
Cena kursu: 900 pln / Liczba godzin: 60
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin   Dla kogo: dla osób które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje
Cena kursu: 1850 pln / Liczba godzin: 280
nowość
Dla kogo: dla osób, które odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku,
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 80
nowość
Korzyści z ukończenia kursu: praktyczne przygotowanie i bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów.  
Cena kursu: 950 pln / Liczba godzin: 48
nowość
Umiejętność przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, seminariów, kursów dla osób dorosłych, doboru materiałów i środków dydaktycznych do danego szkolenia. Bezterminowe uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 60
Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.
Cena kursu: 1900 pln / Liczba godzin: 128
Możliwość pracy jako główna/y księgowa/y lub biegły rewident. Praca jako samodzielna/y księgowa/y w przedsiębiorstwach,w biurach rachunkowych oraz możliwość założenia własnego biura rachunkowego. Awans lub zmiana pracy na lepiej płatną lub bardziej prestiżową.
Cena kursu: 2400 pln / Liczba godzin: 120
Szkolenie jest skierowane do: menedżerów, dyrektorów oraz ich asystentek/asystentów działów szkoleń, HR, sprzedaży, marketingu wszystkich, którzy przygotowują prezentacje multimedialne  
Cena kursu: 500 pln / Liczba godzin: 15
nowość
Kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. Umiejętność sprawnego i bezproblemowego prowadzenia procesu sprzedaży. Poznanie najnowszych technik oraz osiągnięcie większej skuteczności w sprzedaży.
Cena kursu: 1000 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Umiejętność generowania jak największych zysków w swojej działalności gospodarczej. Komplet aktualnych przepisów prawnych.
Cena kursu: 700 pln / Liczba godzin: 32
nowość
Przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem - obsługi klienta, komunikowania się, prowadzenia korespondencji, zarządzania czasem. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających lepiej planować, organizować, efektywnie wykorzystywać czas i skutecznie działać w sytuacjach trudnych.
Cena kursu: 1100 pln / Liczba godzin: 60
nowość
nowość
Nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy - opiekuna na koloniach, półkoloniach, zimowiskach, zielonych szkołach, biwakach i obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Otrzymanie bezterminowego zaświadczenia,które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE.
Cena kursu: 350 pln / Liczba godzin: 36
Grupa docelowa:  Podmioty branży spożywczej - produkcja i/lub obrót żywnością.  Korzyści z ukończenia szkolenia: wiedza w zakresie podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i umiejętność ich opanowania przy pomocy instrukcji i procedur opartych na zasadach systemu HACCP, budowa dokumentacji systemowej i jej aktualizacja.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Dyrektorzy placówek - żłobków, przedszkoli, szkół, dietetycy, pracownicy bloku żywienia.  Korzyści z ukończenia szkolenia: opanowanie wymogów prawa żywnościowego regulującego zasady żywienia dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności w projektowaniu jadłospisów i doborze asortymentu środków spożywczych wprowadzanych do sprzedaży w placówkach systemu oświaty.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość
Grupa docelowa:  Producenci żywności, podmioty handlujące żywnością - sklepy, hurtownie.  Korzyści z ukończenia szkolenia: uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania etykiet do znakowania żywności opakowanej i zasad informowania konsumenta o żywności nieopakowanej.
Cena kursu: 300 pln / Liczba godzin: 5
nowość