Projekty unijne

  Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 150 uczestników/uczestniczek projektu, dzięki przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, do 30.06.2019 r.
nowość