Projekty unijne

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania wizerunku w kontaktach biznesowych przez kadrę zarządzającą oraz pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania wizerunku w kontaktach biznesowych przez kadrę zarządzającą oraz pracowników przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.
 Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu pedagogiki i metodyki kształcenia kursowego wykładowców w województwie podkarpackim.
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału 110 firm zlokalizowanych na terenie woj. podkarpackiego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii poprzez podniesienie kompetencji ich kadry pracowniczej w zakresie komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programów AutoCAD lub 3DSMAX lub INVENTOR oraz poprzez działania informacyjne.
Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju zawodowego pracowników służb mundurowych, ratunkowych oraz agencji ochrony (preferencje dla kobiet), z własnej inicjatywy zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz obsługą komputera, zamieszkujących województwo podkarpackie.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności 134 mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim poprzez przeszkolenie 264 przedsiębiorców i pracowników z zakresu marketingu internetowego.
Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju zawodowego pracowników służb mundurowych, ratunkowych oraz agencji ochrony, z własnej inicjatywy zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz obsługą komputera, zamieszkujących województwo podkarpackie.
Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju i awansu zawodowego pracowników działów kadr przedsiębiorstw województwa podkarpackiego poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Projekt skierowany jest do pracowników służb mundurowych oraz pracowników agencji ochrony mienia i osób.
Informujemy, że dnia 19.09.2006 r. zakończyliśmy realizację projektu „Wyższe kwalifikacje szansą - na rynku pracy oraz rozwoju i awansu w firmie. Główny księgowy”   W trakcie realizacji projektu wsparciem objęto
  Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 150 uczestników/uczestniczek projektu, dzięki przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, do 30.06.2019 r.
nowość
Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju i awansu zawodowego pracowników działów kadr przedsiębiorstw województwa podkarpackiego poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych.