Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Korzyści z ukończenia kursu:

 • umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
 • możliwość zdobycia zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą.

 

W programie m.in. zagadnienia:

 • rola i zadania opiekuna osób chorych, starszych, niepełnosprawnych,
 • formy opieki i pomocy ludziom starszym,
 • zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną,
 • proces starzenia się organizmu człowieka,
 • choroby wieku podeszłego,
 • obserwacja chorego, pomiar parametrów,
 • pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,
 • problemy opieki chorych niepełnosprawnych,
 • postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • terapia i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
 • udzielanie wsparcia podopiecznemu w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • zasady żywienia ludzi chorych i starszych,
 • wybrane zagadnienia z farmakoterapii.

 

Kurs prowadzą wykładowcy z wykształceniem medycznym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i zawodowej!!!

 

Liczba godzin - 60

Koszt kursu - 900,00 zł obejmuje:

 • wszystkie materiały szkoleniowe,
 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 • serwis kawowy.

 

Możliwość płatności w ratach!

 Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy. 

POSZUKIWANY ZAWÓD JEST GWARANCJĄ PRACY
               W KRAJU I ZA GRANICĄ.

 

 

zapytaj o szczegóły

Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Imię: *
To pole jest obowiązkowe
Nazwisko: *
To pole jest obowiązkowe
E-mail *
To pole jest obowiązkowe
Telefon
Twoje pytanie