AutoCAD Civil 3D - z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

AutoCAD Civil 3D - z autoryzacją Autodesk

Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia i edycji elementów należących do oprogramowania AutoCAD Civil 3D.

Umiejętność ta może być wykorzystana np. w odwzorowaniu terenu, tworzeniu dróg wraz      
z dokumentacją, obliczania wykopów/nasypów.

 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • zdefiniowanie punktów
 • stworzenie terenu
 • pracowanie z liniami trasowania
 • pracowanie z profilami
 • edytowanie terenu
 • wydruk całego projektu

 

Wstępne wymagania:

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość podstawowej obsługi programu AutoCAD

 

W programie zagadnienia:

Środowisko:

 • zaznajomienie z elementami interfejsu programu
 • zaznajomienie z metodami poruszania się po programie
 • zaznajomienie z obszarem roboczym

Rysunki:

 • tworzenie nowego rysunku
 • opis struktury i elementów rysunkowych
 • podstawowa modyfikacja ustawień rysunku

Punkty:

 • tworzenie punktów
 • edytowanie punktów
 • grupy punktów
 • import punktów z plików tekstowych (NEZ, PENZ, itp.)
 • definiowanie i modyfikacja styli punktów
 • definiowanie i modyfikacja etykiet

Powierzchnie:

 • tworzenie nowych powierzchni TIN
 • definicje powierzchni
 • budowanie powierzchni z obiektów rysunkowych (np. polilinia)
 • budowanie powierzchni z plików tekstowych
 • budowanie powierzchni z grupy punktów
 • tworzenie i opisywanie warstwic
 • podstawowa edycja i prezentacja powierzchni
 • linie nieciągłości
 • ograniczenie powierzchni przez obwiednie
 • kolejność elementów definiujących powierzchnie

Linie trasowania:

 • tworzenie linii trasowania
 • tworzenie łuków i krzywych przejściowych
 • tabelaryczne przedstawienie linii trasowania
 • edycja linii trasowania
 • opis linii trasowania (opis pikietażu, łuków, krzywych przejściowych)
 • przechyłki
 • przekroje

Skarpy:

 • tworzenie skarp
 • obliczenie objętości
 • style

Profil terenu i niwelety:

 • tworzenie profilu terenu
 • tworzenie niwelety
 • tabelaryczna modyfikacja niwelety
 • opisywanie niwelet i profilu

Tworzenie terenu:

 • niweleta
 • tworzenie pochyleń
 • bilansowanie robót ziemnych

Korytarze drogowe:

 • tworzenie zestawu
 • budowa korytarza
 • budowa korytarza przy użyciu dwóch zestawów
 • tworzenie typowego przekroju
 • modyfikacja elementów przekroju
 • definiowanie poszerzenia jezdni
 • podgląd korytarza
 • tworzenie powierzchni korytarza
 • obliczenia robót ziemnych

Sieci przewodów rurowych:

 • budowanie prostej sieci rurowej
 • wyrysowanie rur i studni w widoku profilu
 • typu rur oraz studni
 • opisywanie elementów sieci

Przekroje:

 • tworzenie linii przekrojów poprzecznych
 • generowanie przekrojów poprzecznych
 • zestawienia tabelaryczne z zakresem robót ziemnych

Działki:

 • metody tworzenia działek
 • opisywanie działek
 • zestawienia działek

Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do programowania.

 

Liczba godzin - 30 (24 godz. + 6 godz. e-learning)

Koszt kursu - 1.200,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia
 • serwis kawowy.

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

ZAPROJEKTUJESZ KAŻDĄ DROGĘ I OTOCZENIE.