AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – I stopień – z autoryzacją Autodesk - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

AutoCAD – narzędzie wspomagające projektowanie – I stopień – z autoryzacją Autodesk

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z oprogramowaniem AutoCAD. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAD. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.


Korzyści z ukończenia kursu:

 • poznanie głównych funkcji i narzędzi programu,
 • umiejętność tworzenia rysunków płaskich zgodnie z zasadami sporządzania rysunku technicznego,
 • uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk potwierdzającego znajomość oprogramowania,
 • umożliwienie pozytywnego przejścia etapu rekrutacji do pracy,
 • poprawa wydajności pracy poprzez skrócenie czasu realizacji projektów i wzrost jakości.

 

W programie m.in. zagadnienia:
1. Podstawowe elementy rysunku:

 • linia,
 • okrąg,
 • łuk,
 • elipsa,
 • prosta - konstrukcja,
 • półprosta - konstrukcja,
 • splajn.

2. Podstawowe elementy rysunku:

 • prostokąt,
 • wielobok,
 • pierścień,
 • punkt,
 • polilinia,
 • kreskowanie.

3. Funkcje edycyjne I:

 • kopiuj,
 • przesuń,
 • odsuń,
 • usuń,
 • fazuj,
 • zaokrąglaj,
 • lustro,
 • skala.

4. Funkcje edycyjne II:

 • utnij,
 • podziel,
 • zmierz,
 • obrót,
 • szyk,
 • wydłuż,
 • przerwij,
 • rozciągnij.

5. Warstwy:

 • definiowanie warstw.

6. Bloki:

 • definicja bloku,
 • ustawienia bloków,
 • edycja globalna,
 • eksport,
 • rozbijanie bloków.

7. Tekst:

 • styl tekstu,
 • edycja tekstu.

8. Wymiarowanie:

 • styl wymiarowania,
 • edycja wymiarów.

9. Wydruk:

 • przestrzeń modelu,
 • przestrzeń papieru.


Kurs AutoCAD zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.  Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników

E-learning jako uzupełnienie / część kursu (6 godzin)
1. E-learning może być formą :

 • uzupełnienia kursu,
 • zastąpienie części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-lerningu.

2. Dostęp do zajęć kursant uzyskuje po zalogowaniu na stronie internetowej.
3. Po zalogowaniu kursant pobiera zestaw materiałów i elementów składowych (np. grafik, zdjęć)
    do wykorzystania w ćwiczeniach .
4. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
5. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze
6. Wykładowca ocenia prace, a uwagi przekazuje w formie maila lub w czasie zajęć bezpośrednich.
7. Ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi
    przygotowywanymi przez wykładowcę specjalnie dla danego kursu.

 

Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.


Liczba godzin – 30 (24 godz. /+ 6 godz. e-learning)
Koszt kursu - 900,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami,
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia,
 • serwis kawowy.


Możliwość płatności w ratach!

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy. 


NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE = EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE!