Revit MEP - z autoryzacją AUTODESK - Sale szkoleniowe Rzeszów, wynajem sal szkoleniowych - Oświata w Rzeszowie

Revit MEP - z autoryzacją AUTODESK

Kurs jest połączeniem wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

 • teoretyczne i praktyczne zapoznanie z zasadami pracy w programie Revit MEP
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego projektu spełniającego założenia BIM
  - funkcjami rysunkowymi
  - funkcjami edycyjnymi
  - funkcjami charakterystycznymi dla modeli mechanicznych
  - funkcjami tworzenia wentylacji oraz rur

 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu
 • rysowanie obiektów w rzutach płaskich oraz 3D
 • edycja obiektów
 • wprowadzanie tekstu
 • dodawanie wymiarów
 • dodawanie oraz zarządzanie obiektami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
 • wizualizacja

 

Wstępne wymagania:

znajomość podstawowej obsługi komputera

 

W programie zagadnienia:

 • Przygotowanie projektu
 • Instalacje HVAC
  - wstawianie Terminalów wentylacyjnych
  - prowadzenie kanału ręcznie
  - prowadzenie kanału automatyczne
  - rozwiezienia kolizji
  - tworzenie kanałów w pionie
  - funkcje dodatkowe z karty systemy
  - funkcje dodatkowe z właściwości kanału
  - analiza Systemu
  - dodawanie urządzeń mechanicznych
  - dodawanie legendy kanału
  - zestawienia kanałów
  - raport kolizji kanałów
 • Przestrzenie i strefy
  - obliczanie obciążenia ogrzewania i chłodzenia
 • Hydraulika
  - ustawień rur
  - rysowanie rur ze spadkiem
  - podłączenie kaloryferów
  - podłączanie systemów sanitarnych
 • Tworzenie rodzin systemowych

 

Zajęcia na kursie prowadzą akredytowani przez Autodesk wykładowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach. Komputery posiadają pełne wersje oryginalnego oprogramowania, co pozwala na opanowanie istniejących narzędzi do projektowania.

 

Liczba godzin - 30 (24 + 6 godz. e-learningu)

Koszt kursu - 1.200,00 zł obejmuje:

 • Certificate of Completion
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do platformy e-learningowej z filmami i prezentacjami
 • konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia
 • serwis kawowy

 

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od skompletowania się grupy.

 

WENTYLACJE, HYDRAULIKA, KALORYFERY - WSZYSTKIE INSTALACJE NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU W TWOIM PROJEKCIE.