Kursy i szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.
Cena kursu: 650 pln / Liczba godzin: 50
nowość
nowość
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa prowadzone jest na podstawie: - Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.) - Rozporzadzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z dnia 23.12.2013 r. poz. 1638) - Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.).
Cena kursu: 1200 pln / Liczba godzin: 50
nowość
Przygotowanie do pracy w sektorze ochrony – ochrona obiektów, ochrona osób, zarządzanie zespołami pracowników itp.
Cena kursu: 1800 pln / Liczba godzin: 245
nowość